Welcome to Oslo Startup Day:  PSD2

psd2.png
 

Welcome to Oslo Startup Day: PSD2!

Oslo Fintech Hub has, in partnership with Oslo Business Region, ICT Norway and TheFactory, the pleasure of inviting you to a day where we put PSD2 and Open Banking in focus, and where we all get the opportunity to learn more about how the major Nordics banks and tech players have prepared for the upcoming PSD2 introduction.

We kick it of with a status report from Nordea, DNB, Danske Bank, Sparebank1, Eika and S'banken. Afterwards, the tech companies NETS and Encap Securities will present how tech companies can contribute to PSD2.

After lunch, there will be some mini-workshops where all entrepreneurs and other interested parties can meet the banks and tech players in open discussions.

There is also a golden opportunity to present your ideas in front of an eager audience! Get in touch with us through e-mail hello@oslofintechhub.no - and it might be you to come on stage this morning, before we divide the audience into different groups for mini-workshops where all entrepreneurs will get the chance to meet banks and other interested parties. .

The agenda is:
08.30 - 09.00 - Coffee & handshakes
09.00 - 09.10 - Welcome by Liv Freihow / OFH
09.10 - 10.45 - Status for the banks PSD2-initiatives by Nordea, DNB, Eika, Sparebank1 Danske Bank and S'banken
10.45 - 11.00 - How can Finanstilsynet can contribute? By Olav Johannessen from Finanstilsynet
11.00 - 11.25 - What will the roles of the established tech players be? By NETS and Encap Securities
11.25 - 11.30 - What happens in the fintech community? By Hans Christian Bjørne / OFH
11.30 - 13.30 - Working-lunch and workshops

The event will be held in english, and is arranged in partnership with Oslo Business Region, ICT Norway and TheFactory.
Velkommen til Oslo Startup Day: PSD2!

***

Oslo Fintech Hub har, i samarbeid med Oslo Business Region, IKT-Norge og TheFactory, gleden av å invitere til en dag der vi setter PSD2 og open banking i fokus, og hvor vi får anledning til å se hvordan bankene og de viktigste aktørene innen området har forberedt seg til at EU-direktivet trer i kraft.

Vi starter med statusrapport ift PSD2 fra Nordea, DNB, Sbanken, Eika, Sparebanken1 og Danske Bank. Så får vi innlegg fra NETS og Encap Securities for å få høre hva techselskapene kan bidra med inn mot PSD2.

Etter lunsj arrangerer vi mini-workshops der alle gründere og andre interesserte kan møte bankene og techselskapene i åpne samtaler. Her er det også en gyllen mulighet for å presentere dine gode gründeridéer for et interessert publikum! Ta kontakt med oss - så får du kanskje presentere din idé foran publikum, før vi deler inn i grupper hvor du vil få tilgang til hjelp fra aktuelle banker, andre gründere og interesserte.

Programmet er;
08.30 - 09.00 - Morgenkaffe
09.00 - 09.10 - Velkommen v/Liv Freihow / OFH
09.10 - 10.45 - Status for bankenes PSD2-satsning! Ved Nordea, DNB, Eika, Sparebank1 Danske Bank og S'banken
10.45 - 11.00 - Hvordan kan Finanstilsynet bidra? Ved Olav Johannessen fra Finanstilsynet
11.00 - 11.25 - Hva kan de etablerte tech selskapene bidra med? Ved NETS og Encap Securities
11.25 - 11.30 - Hva skjer i fintech landskapet fremover? Ved Hans Christian Bjørne / OFH
11.30 - 13.30 - Working-lunch & mini-workshops

Arrangementet holdes på engelsk, og arrangeres i samarbeid med Oslo Business Region, IKT-Norge og TheFactory.

Info: This event is unfortunately fully booked, but please register below in order to be on the waiting list.

Navn *
Navn
Jeg ønsker mer informasjon om medlemskap i Oslo Fintech Hub *
Jeg ønsker å motta OFH's nyhetsbrev *
Jeg aksepterer OFH's Code of Conduct og BeNice *
Vennligst led følgende Code of Conduct / Rules of Engagement; TheFactory's Code of Conduct